Arabuluculukta tarafların iradesi ön planda olduğu için standart, belirli ve katı bir modelden bahsetmek mümkün değildir. Ancak, arabuluculuk sürecinin işleyişine ilişkin çerçeve kurallar ve ilkeler, arabuluculuk rehberi içeriğinde mevcuttur.

Arabuluculukta gönüllülük esas olduğu için sürecin başlayabilmesi için tarafların iradesi mevcut olmalıdır. Uyuşmazlığı arabuluculuk ile çözmek isteyen taraf, uyuşmazlığın diğer tarafını arabuluculuğa davet edebilir.

Taraflar arabulucuyu bizzat kendileri belirleyebileceği gibi, bu seçimi tarafsız ve bağımsız bir kurum ya da kuruluşa bırakmak konusunda da anlaşabilirler. Arabulucu seçiminin herhangi bir şekilde yapılmasının ardından taraflar ve arabulucu arasında “Arabulucu Sözleşmesi” imzalanır.

Arabulucu uyuşmazlığın taraflarını toplantıya davet ederek, tarafları dinler, tarafların önerilerini dikkate alarak tarafların ortak çözüm bulmalarına yardımcı olur. Arabuluculuk toplantılarına bizzat veya avukatınız aracılığıyla katılabilirsiniz.

Tipik bir arabuluculuk süreci beş aşamadan oluşur:

  • Hazırlık
  • Başlangıç
  • İnceleme/Araştırma
  • Müzakere
  • Sonuç/Anlaşma